Lučani : Novčana pomoć za starije

Opština Lučani je u saradnji sa Dobrotvornom fondacijom Srpske pravoslavne crkve „Čovekoljublje“ danas podelila novčanu pomoć za 87 osoba starijih od 60 godina sa seoskog područja koji imaju primanja manja od 15000 dinara mesečno. Svih 87 osoba dobilo je jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 7000 dinara. Pomoć je podeljenja kroz program podrške posebno ugroženim kategorijama stanovništva pogođenih krizom COVID 19. Sredstva je obezbedilo Čovekoljublje uz podršku „DIAKONIE ACT“, a finansirano od strane „AUSTRIAN DEVELOPMENT COOPERATION“.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights