Rezultati referenduma u Arilju

Na referendum održan 16. januara izašlo je 4552 glasača ili 30,2%, od toga nevažećih glasačkih listića bilo je 65, dok je ukupan broj važećih glasačkih listića iznosio 4487. Ukupan broj glasača koji su izjasnili zaokruživanjem odgovora „Da“ iznosio je 2564 ili 56,3%, dok je broj onih koji su se odlučili za opciju „Ne“ iznosio 1923, tj. 42,3%. Sam referendum u opštini Arilje protekao je bez zabeleženi većih nepravilnosti.

Please follow and like us: