Lučani – Privremeni organ doneo program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja

Privremeni organ je na sednici koja je održana u petak 11. februara doneo je odluku o utvrđivanju ekonomske cene obrazovanja i vaspitanja u predškolskoj ustanovi „Naša radost“ Lučani za 2022. za jaslene i vaspitne usluge u visini od 23.950,00 dinara i za predškolski program od 14.370,00 dinara mesečno po detetu. Roditelj učestvuje u finansiranju u visini od 20 odsto od cene, dakle 4.790,00 dinara za jaslene i vaspitne usluge i 2.974,00 dinara za predškolsko vaspitanje. Za dane odsustva deteta iz vrtića, roditelj plaća 50 odsto od cene usluge.

Privremeni organ je na sednici doneo i Program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Lučani za 2022. godinu, kojim su precizirane mere i aktivnosti u okviru ključnih oblasti bezbednosti saobraćaja. Programom je, između ostalog, predviđeno oko 7,5 miliona dinara iz budžeta opštine, od naplaćenih novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe koja će biti usmerena za nabavku brzinskih displeja na ulasku u naselja, analizu stanja saobraćajnog sistema u zoni osnovnih škola, za nabavku dečijih auto sedišta, nabavku promotivnog materijala za motocikliste, vozače i putnike u vozilima, za nabavku rotacionih sredstava za poljoprivredne mašine, za nabavku opreme za potrebe saobraćajne policije.

Nabavka dečijih sedišta je usledila još krajem 2020. godine na inicijativu predsednika opštine, koji je prateći republičku inicijativu za intenzivne podsticajne mere rađanja, stavio primat na mere povećanja nataliteta kao strateški cilj i naše opštine. Predsednik Privremenog organa opštine, Milivoje Dolović je istakao da naša lokalna samouprava trenutno izdvaja najveći jednokratni iznos za svako novorođenče u odnosu na lokalne samouprave u Srbiji.

Inače, za podsticaj rađanju poslednjih godina opština kontinuirano radi na realizaciji niza aktivnosti i to, pored isplata naknada za prvo, drugo, treće i četvto dete, isplate pune zarade zaposlenoj majci za vreme porodiljskog odsustva, isplate dečijeg dodatka, što država omogućava, opština Lučani dodatno iz budžeta obezbeđuje besplatan prevoz za decu do osmog razreda, daruje svaku bebu od sada sa 100, umesto dosadašnjih 30 hiljada dinara, zatim obezbeđuje do 300 hiljada dinara za biomedicinski potpomognutu oplodnju bračnim parovima bez dece, obezbeđuje besplatnu kuhinju za svako treće i naredno dete školskog uzrasta u porodici, stipendira đaka generacije, daruje vukovce i đake prvake, daruje novorođenčad sa auto –sedištem .

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights