Šta donosi novi Pravilnik o kvalitetu hrane?

Proizvođači prehrambenih proizvoda dužni su da ispune određene uslove o kvalitetu hrane. Kako bi ovi standardi bili na visokom nivou pravilnici se konstantno usklađuju međusobno. Najnoviji pravilnik unosi nekoliko novina u proizvodnju hrane.

Iako ovakva pravila komplikuju prodaju malim proizvođačima, naročito mlečnih proizvoda, vremenom će to postati standard I obaveza.

Kada su mlečni proizvodi u pitanju pravilnik iz 2019.godine se još uvek ne primenjuje pa tako mlekare kvalitet mleka određuju prema masnim jedinicama.

Prema podacima nadležnih institucija za kontrolu kvaliteta hrane pomenuti parametri uveliko prelaze granične vrednosti a za to u većini slučajeva razlog je nedovoljna higijena.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights