Lučani: Nova oprema za jedinice civilne zaštite

U okviru projekta ’’Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti – PREPS“, Dobrotvorna fondacija SPC Čovekoljublje i Opština Lučani zajedničkim sredstvima će opremiti jedinicu civilne zaštite opšte namene u Opštini Lučani.
Fondacija Čovekoljublje je ugovor o realizaciji malog granta potpisalo sa predsednikom privremenog organa opštine Lučani,Milivojem Dolovićem. Vrednost potpisanih projekata je preko 1.200.000 dinara, a planirana je nabavka motornih čistača snega, pumpi za crpljenje vode, naprtnjača, megafona i stacionarnih cisterni za vodu.
Cilj PREPS projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj izloženosti prirodnim katastrofama. Budući da je prepoznata kao sredina sa visokim rizikom od prirodnih katastrofa, opština Lučani je jedna od osam gradova i opština u Srbiji u kojima se PREPS projekat realizuje.
Pored Srbije, PREPS projekat se realizuje i u Bosni i Hercegovini, u zajednicama koje se suočavaju sa povećanim rizikom od prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete neophodne za smanjivanje tog rizika. Projekat finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u Bosni i Hercegovini ga sporovodi CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji Čovekoljublje i Caritas Srbije.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights