Za energetsku sanaciju kuća i stanova u Lučanima , četrnaest miliona dinara

Opština Lučani izdvojila je iz svog budžeta sedam a Ministarstvo energetike još sedam miliona za sufinansiranje energetske sanacije stambeninih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Lučani.
Program je pokrenut prošle godine kako bi država, odnosno nadležno ministarstvo i lokalne samouprave, pomogli građanima da realizuju projekte koji će za rezultat imati prvenstveno uštedu toplotne energije.

Ideja je da država i lokalna samouprava obezbede 50 odsto novca za investicije, a građani ostalu polovinu potrebnih sredstava.Mere koje su predviđene navedenim javnim pozivom su subvencije za zamenu: fasadne stolarije, termičkog omotača objekta, postojećeg grejača prostora efikasnijim kotlovima.
Predsednik Privremenog organa opštine Lučani, Milivoje Dolović navodi da su ugovorima između Ministarstva rudarstva i lokalne samoupravedetaljno utvrđeni kriterijumi za konkurisanje krajnih korisnika, dakle građana.

„U toku je usvajanje i raspisivanje javnih poziva za privredne subjekte koji će izvoditi navedene radove koji se subvencionišu. Odmah posle izbora firmi za izvođenje radova, sledi javni poziv za građane koji su zainteresovani za zamenu stolarije, omotača objekta ili postojećeg grejača efikasnijim kotlom. Ovo će biti izuzetna prilika da se značajno poboljšaju uslovi stanovanja za mnoge naše građane. Napominjem da je Uredbom nadležnog minisatrstva,između ostalog precizirano da subvencionisana sredstva mogu koristiti isključivo građani koji su legalizovali ili su u završnoj fazi legalizacije objekata za koje žele da koriste predviđena sredstva“, navodi predsednik Dolović.
On ističe da se javni poziv za građane opštine Lučani očekuje početkom maja meseca tekuće godine do kada naši sugrađani mogu da se opredele za mere koje će im bitno poboljšati uštedu toplotne energije kuće ili stana.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights