Za rekonstrukciju kotlarnice u Guči, dvadesetjedan milion

Opština Lučani je sa Minisatrstvom za zaštitu životne sredine potpisala ugovor vredan 16 miliona dinara koja su namenjena za zamenu dotrajale kotlarnice na čvrsta goriva u Guči, sa novom na gas. Nedostajućih pet miliona učešća, obezbeđeno je u ovogodišnjem opštinskom budžetu.

Milivoje Dolović navodi da je postojeća kotlarnica koja pruža usluge grejanja za 187 stanova u devet stambenih zgrada u naseljenom mestu u Guči,u funkciji preko 30 godina i u vrlo lošem je stanju.
„Evidentiranisu značajni gubitci u plasmanu energije do korisnika, sa nizom tehničkih nedostataka uslovljenih dotrajalošću i zastarelošću toplane. U tom cilju, opština Lučani je konkurisala i dobila 16 miliona dinara za zamenu navedene kotlarnice na ugalj sa savremenim i ekološki najprihvatljivijim gasnim kotlom i za rekonstrukciju prateće instalacije.Početak rekonstrukcije toplotnog sistema i zamene kotla uslediće odmah nakon završetka ove grejne sezone. Inače, nova kotlarnica će biti poverena na upravljanje JKP „Komunalcu“ koji je i do sada obavljao te poslove“ – navodi Milivoje Dolović, predsednik Privremenog organa opštine Lučani

Predsednik ističe da će tako Guča već naredne sezone imati efikasnije grejanje, ekološki čistije isasvim izvesno ekonomičnije za postojećih 187 stanova sa mogućnošću priključenja novih zainteresovanih korisnika toplotne energije na gas.

On navodi da su ovi projekti za nas izuzetno važni, jer omogućavaju prelazak na ekološki prihvatljivije energente, što će doprineti unapređenju kvaliteta životne sredine kao i da je naša opština kroz brojne državne subvencije izvršila zamenu i obnovu kotlova, najpre u toplanisrednje škole koja je nedavno prešla na pelet, kao i u dečijem vrtiću gde se radi na zameni postojećeg kotla sa gasnim. Očekuje se i rekonstrukcija osnovne škole u Guči u okviru koje će se takođe, izvršiti zamena postojećeg sa gasnim izvorom grejanja.

Predsednik Dolović podseća da će za oko mesec dana opština Lučani uputi javni poziv našim građanima da konkurišu za subvencije do 50 odsto za zamenu fasadne stolarije, termičkog omotača ili postojećeg grejača prostora kuće ili stambene zgrade efikasnijim kotlovima, što će biti izuzetna prilika da se značajno poboljšaju uslovi stanovanja i tako omogući konforan život za mnoge naše građane, posebno tokom zimske sezone.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights