Lučani: Opštinski štab za vanredne situacije razmatrao preventivne mere na sprečavanju požara na otvorenom.

Opštinski štab za vanredne situacije održao je danas telefonsku sednicu štaba na kojoj su razmatrane preventivne mere na sprečavanju požara na otvorenom. održao je danas telefonsku sednicu štaba na kojoj su razmatrane preventivne mere na sprečavanju požara na otvorenom.

Požari na otvorenom prostoru veoma brzo šire, zahvataju velike površine, i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje naših građana, a često nanose velike materijalne štete. Uzrok svih ovih požara, u najvećem broju slučajeva, je ljudski faktor. Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja i spaljivanje smeća na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje propisanih odredbi zakona zaprećene su novčane kazne, kako za pravna, tako i za fizička lica.

Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na građane da ne pale travu i nisko rastinje, s obzirom da je, od sredine marta do danas, evidentiran povećan broj požara na otvorenom prostoru koji se veoma brzo šire i predstavljaju realnu opasnost za život i zdravlje građana, a mogu prouzrokovati i veliku materijalnu štetu.

Upozoravamo građane da svako ne postupanje u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i izazivanje opasnosti nesavesnim postupanjem koje povećava rizik za nastanka požara ili izazove požar povlači pokretanje prekršajnih i drugih postupaka protiv lica koja su izazvala požar.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights