Sanacija trotoara zbog oštećenja prilikom izgradnje gasovoda

Radovi na popravci asfalta koji je oštećen prilikom radova za izgradnju gasovoda počeli su danas. Nadzorni organ utvrdio je da su tehnički uslovi u redu,  nakon 24 časa koliko je potrebno za probno merenje utvrđeno je da je gasovod je ispravan, stoga su se stekli uslovi za saniranje iskopanih kanala prilikom izgradnje gasovodne mreže. Predstavnici lokalne samouprave zahvaljuju se sugrađanima na strpljenju zbog pratećih poteškoća.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights