OGLAS ZA UPIS DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU „NAŠA RADOST“ LUČANI U RADNOJ 2022/23 GODINI

Predškolska ustanova „Naša radost“ Lučani oglašava, da će u periodu od 18. aprila do 01.maja 2022. godine, vršiti upis dece u obavezni pripremni predškolski program i ostale jaslene i vaspitne grupe.
Za ovu radnu godinu upis predškolaca se vrši za decu rođenu od 1. marta 2016. godine i januar i februar 2017. godine.
Primaran način za prijavljivanje dece je elektronskim putem, preko portala eUprava. Elektronsko podnošenje prijave vrši se jednostavnim popunjavanjem online obrasca na portalu eUprave, a prilaganje dodatne dokumentacije (izvod iz matične knjige rođenih, prebivalište i uverenje o zaposlenju) nije potrebno, jer se automatski pribavljaju zahvaljujući portalu eUprave.
Uputstvo za prijavu i link za povezivanje možete naći na zvaničnim internet stranicama ustanove http://www.vrticlucani.edu.rs/ i Opštine Lučani http://www.lucani.rs/index.php/sr/.
Izuzetno, zahtev za upis deteta sa potrebnom dokumentacijom može se predati lično svakog radnog dana, od 18. aprila do 01. maja 2022. godine, u objektima „Naša radost“ u Lučanima, Radnička bb, odnosno u vrtiću „Bambi“ u Guči, Zmaj Jovina bb, na upisnici koju možete dobiti u ustanovi.
Komisija za prijem dece u radnoj 2022/23 godini održaće se odmah nakon isteka roka za prijem zahteva.
Roditelji/staratelji koji su već podneli prijave za upis ne moraju podnositi nove.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights