Privremeni organ opštine Lučani imenovao nove VD direktore javnog preduzeća i ustanova kulture i turizma

Nakon što je uvažio ostavku dosadašnjeg direktora Turističke organizacije opštine Lučani, Bilija Vulovića Privremeni organ opštine Lučani je na današnjoj sednici imenovao Aleksandru Mitrović, diplomiranog ekonomistu za mesto vršioca dužnosti direktora.
Na mesto vršioca dužnosti diretora Kulturnog centra, Privremeni organ opštine Lučani imenovao je Zorana D Pantelića, profesora sociologije i filozofije iz Lučana, nakon uvažene ostavke dosadašnjeg direktora Jovana Kovačevića, dok je na mesto vršioca dužnosti direktora JP “Dtragačevo putevi“ imenovan Miloje Terzić, diplomirani inženjer menadžmenta, a nakon usvojene ostavke direktora Milije Milenkovića.

Naime, u opštinskoj ustanovi zaduženoj za turizam Aleksandra Mitrović radi u kontinuitetu poslednju deceniju na mestu šefa računovodstva i bila je aktivno uključena u organizovanje brojnih turističkih manifestacija. Osvedočeni je saradnik u postupku unapređenja turističkih potencijala opštine Lučani, kao i prezentaciji tekovina turizma dragačevskog kraja kroz vreme. Aleksandra je pokazala odlučnost, optimističnost u radu, motivisanost za uspeh, i tako zabeležila značajne rezultate rada Turističke organizacije opštine Lučani.

„Osnovni cilj Mitrovićeve mora biti da, sada na rukovodećem mestu, nastavi sa ubrzanim razvojem kapaciteta kao i kvalitativnih potencijala ove, za opštinu Lučani, primarne ustanove“, istakao je predsednik Privremenog organa“, Milivoje Dolović.


Imenovani rukovodilac Kulturnog centra, Zoran D Pantelić je profesor sociologije i filozofije i dolazi sa mesta zaposlenog u Vojnom odseku Čačak u Lučanima. Bio je član Opštinskog veća opštine Lučani od 2014. do 2019. godine a zatim i član Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Lučani. Svojim angažovanjem u radu javnih preduzeća i ustanova opštine Lučani, prvenstveno kao većnik, Pantelić je učestvovo u realizaciji brojnih opštinskih aktivnosti i investicija u svim oblastima razvoja opštine Lučani.

Nakon usvojene ostavke dosadašnjeg direktora preduzeća JP “Dragačevo putevi“ Milije Milenkovića, Privremeni organ je na mesto vršioca dužnosti direktora imenovao Miloja Terzića, diplomiranog inženjera menadžmenta a koji je do sada obavljao posao rukovodioca tehničke službe dok je pre toga bio i predsednik Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća. U poslednjih nekoliko godina Terzić je bio zadužen i intenzivno je radio na realizaciji programa asfaltiranja puteva, kako lokalnih tako i zaseočkih putnih pravaca na čitavoj teritoriji naše opštine. Inicijativan i vrlo operativan, Terzić je bio uključen na postavljanju preko 100 kilometara asfalta.

„Javno preduzeće Dragačevo putevi“ je strateški opredeljenjo ka potpunoj revitalizaciji putnih pravaca na čitavoj teritoriji opštine Lučani, što dodatno obavezuje novoimenovanog VD direktora da nastavi sa ubrzanom realizacijom programa asvaltiranja zaseočkih puteva u saradnji sa građanima po modelu finansijskog učešća tri prema jedan“,istakao je predsednik Privremenog organa Milivoje Dolović.
Dolović je naveo da javna preduzeća i ustanove opštine Lučani svakodnevno moraju biti usmerene ka građanima i njihovim potrebama pa i željama.

„Zato od novopostavljenih vršilaca dužnosti direktora javnog preduzeća i ustanova očekujem blizak kontakt sa građanima, sadržajne programe poslovanja koji isključivo omogućavaju bolji i kvalitetniji život naših sugrađana. VD direktori moraju biti odgovorni, najpre prema svakom našem sugrađaninu a zatim i prema Skupštini opštine Lučani, koja će konačno i analizirati i ceniti njihov rad“ , navodi predsednik Privremenog organa opštine Lučani,Milivoje Dolović.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights