Milivoje Dolović koji je u prethodnom mandatu bio predsednik opštine Lučani, ponovo je izabran na tu dužnost, tokom današnje skupštinske sednice opštine Lučani. Za zamenika predsednika izabran je Miloš Jovičić koji je i do sada obavljao tu funkciju dok su za članove Opštinskog veća izabrani Slobodan Nešovanović, Mijomir Stojanović, Slobodan Milić, Stevan Ivanović, Miodrag Miletić, Biljana Plazinić i Milivoje Rajović.
Zahvaljujući se na ukazanom poverenju odbornika, predsednik Milivoje Dolović je istakao da očekuje kvalitetan i sadržajan rad kao i konstruktivnu međusobnu saradnju svih odbornika.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights