Kretanje po gradu osoba sa invaliditetom sve teže zbog nemara pojedinaca

Osobe sa invaliditetom u svom svakodnevnom funkcionisanju susreću se sa nizom problema u toku obavljanja svojih osnovnih potreba. Nemogućnost parkiranja na mesta obeležena za to samo je jedan od mnogobrojnih poteškoća.

Kako bi došli do svojih radnih mesta osobe sa posebnim potrebama vrlo često moraju i da prekrše saobraćajne propise jer svoja vozila ne mogu da ostave na mesto označeno za to.

Pored problema sa parkiranjem osobe sa invaliditetom ne mogu da ulaze u većinu javnih ustanova jer rampe za tako nešto ne postoje.

Problemi u neregulisanom saobraćaju u samom gradskom jezgru prenose se i na ostale društvene slojeve.

Mobilne rampe u javnim ustanovama kao i spušteni ivičnjaci na trotoarima pomogli bi lakšem kretanju osoba koje za svoje funkcionisanje koriste pomagala kao što su kolica ili hodaljka. Takođe postavljanje vertikalne signalizacije pored parking mesta skrenulo bi pažnju makar ponekad nesavesnim učesnicima u saobraćaju.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights