LUČANI: VEĆE USVOJILO ŠESTOMESEČNE IZVEŠTAJE OPŠTINSKOG BUDžETA I REGIONALNIH PREDUZEĆA

Opštinsko veće opštine Lučani je na današnjoj sednici najpre razmatralo izmene programa poslovanja JKP „Duboko“, a zatim i izveštaje o šestomesečnom poslovanju ovog kao i regionalnog preduzeća za vodosnabdevanje JK „Rzav Arilje.
U okviru izmene programa poslovanja „Dubokog“ se navodi da je do izmena došlo zbog povećanja cene energenata, što je direktno uticalo na uvećane troškove poslovanja preduzeća, kao i da su programom obuhvaćena uvećanja zarada i drugih prihoda iz radnog odnosa zaposlenih u ovom
javnom preduzeću. Predloženim izmenama programa poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2022. godinu, umesto dobiti u poslovanju, planiralo je gubitak u iznosu od 15,2 miliona dinara. Planirani prihodi po izvorima za 2022. godinu su od deponovanja smeća u vrednosti od 264 miliona dinara, od prodaje selektovanog otpada oko 30 miliona dinara, od naknada za upravljanje ambalažnim otpadom 6 miliona, od osnivača 21 milion, i od ostalih poslovnih prihoda oko 42 miliona dinara. U šestomesečnom izveštaju o radu JKP „Duboko“ se navodi da je do sada izvršen prijem 46 hiljada tona komunalnog otpada od čega je 1,5 tona otpada dopremljeno iz opštine Lučani.
JP „Rzav“ Arilje ističe da je neophodno pristupiti povećanju cene vode zbog ovogodišnje izrazite suše i realnog nedostatka potrebne količine vode za distribuciju svim potrošačima koje ovo preduzeće obezbeđuje, kao i zbog povećanja cene goriva kao i povećanih drugih troškova proizvodnje i distribucije vode.
Članovi Opštinskog veća su danas razmatrali i usvojili i izveštaj o izvršenju o realizaciji
budžeta opštine Lučani u prvih šest meseci tekuće godine. U izveštaju je navedeno da se za šest meseci u budžet slilo 420 miliona dinara i to 274 miliona od poreza, 31 milion od republičkih transfera i 18 miliona dinara od opštinskih taksi i naknada. Rashodi za prvih šest meseci iznose 350 miliona i za prvu polovinu godine budžet beleži suficit od 70 miliona dinara. Najveći izvor za punjenje budžeta su porezi na zarade i imovinu, republički transferi se sastoje od 26 miliona republičkih sredstava za vrtić, 17 miliona za kotlarnicu u Guči, zatim 2 miliona dinara za predškolski program. Najveći rashodi su napravljeni za održavanje puteva, preko 55 miliona, za socijalna davanja usmerena za podsticaj rađanju, za subvencionisanje poljoprivrede i asvaltiranje po modelu učešća 3:1.
Na današnjoj sednici, lučanski opštinski većnici su usvojili i izveštj o radu Crvenog krsta u 2021. godini, u kome se između ostalog navodi da je Crveni krst tokom prošle godine kroz razne vidove pomoći, pomogao čak oko tri hiljase stanovnika, što je oko jedne petine ukupnog stanovništva opštine Lučani. Pomoć je upućena kroz nekoliko stalnih akcija, i to: narodnu kuhinju, obezbeđivanje krvi, delovanje u nesrećama, socijalno zbrinjavanje. U tim akcijama je angažovano oko 80 volontera svih uzrasta. Ukupni prihodi Crvenog krsta u protekloj godini su 8,9 miliona od čega budžet opštine obezbeđuje 7,4 miliona dinara. U izveštaju je iskazan gubitak od 68 hiljada dinara. Najveći rashodi Crvenog krsta su 2,2 miliona za namirnice za narodnu kuhilju, 55 hiljada za unutrašnju gasnu instalaciju, 390 hiljada za električnu energiju, 220 hiljada za telefone i internet, 400 hiljada za
distribuciju hrane, 600 hiljada za oporavak dece, 2,9 miliona za zaradu zaposlenih .
Pored navedenih, Veće je razmatralo i usvojilo, predloge odluka o organizaciji civilne zaštite i o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije, izmene pravilnika o organizaciji Opštinske uprave, nacrt kodekasa ponašanja službenika, nameštenika i organa opštine Lučani, zatim predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu i predlog dopune programa korišćenja površine javne namene.
O svemu napred rečenom, izjašnjavaće se i skupštinski odbornici na svojoj prvoj narednoj sednici.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights