Veće usvojilo odluku o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje energetske efikasnosti

Na 49. Sednici opštinskog veća razmatralo se o 15 tačaka dnevnog reda, a na samom početku data je sagasnost na pravilnik o radu JKP Zelen Arilje.

 Pored ovih tačaka opštinski pravobranilac dao je informacije o predmetima koji se tiču lokalne samouprave, nakon čega su usledili privatni zahtevi i molbe.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights