Etnoturizam-skriveni potencijal Srbije

foto / info press

Skriveni potencijal Srbije je etnoturizam, a podaci pokazuju  I da je turistička tražnja sve više usmerena ka očuvanoj prirodi. Ovo je šansa za rurlna područja, u kojima bi se osim turizma pokrenuo I razvoj poljoprivrede, trgovine I ostalih delatnosti koje utiču na atraktivnost  turističke  ponude.

U Moravičkom okrugu sve više domaćina na seoskom području planira da počne da se bavi etnoturizmom. Porodica Marković iz  Goračića  sačuvala je stare srpske građevine, kao što je brvnara koja je opremljena sa elemnetima I stvarima koji oslikavaju,, duh “ naših predaka. U njihovom dvorištu je I mlekar koji je bio prisutan gotovo u svakom domaćinstvo, a danas  on krasi samo  pojedina dvorištva.

Prirodni i anropogeni resursi  dopunjuju atraktivnost turističke ponude. Turisti sve više teže da odmor provedu u netaknutoj prirodi i  šansa je u održivom turizmu. Jovan Marković iz Goračića prepoznao je još ranije potencijale seoskog turizma i njegov plan je da u narednom periodu aktivno radi na formiranju jedinstvene turističke ponude.

Turizam se posmatra  i kao značajni faktor razvoja opštine Lučani. Naime, osim seoskog turizma u ovoj varošici na Bjelici razvijen je i izletnički, lovni, ribolovni turizam, a  pažnja se posvećuje i etno i eko turizmu koji su i okviru Strategije razvoja turzma Republike Srbije za period od 2016.do 2025. godine prepoznati kao budući pravci razvoja.

izvor / info press

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights