NASTAVLjENO ISTRAŽIVANjE PARKA OSNOVNE ŠKOLE U GUČI

Zbog vrednog prirodnog, kulturnog i duhovnog nasleđa u parku Osnovne škole „Akademik Milenko Šušić“ u Guči, koje nema ni jedna druga školska ustanova u Srbiji, Ekološko društvo „Dragačevo“ iz Guče je predložilo beogradskom Zavodu za zaštitu prirode Srbije da se zaštiti ova izuzetna parkovska površina. Predlog je prihvaćen, a terenska istraživanja koja su započeta prošle godine, nedavno su i nastavljena.

Gradnja Osnovne škole u Guči je završena 1963. godine, a nakon toga je usledilo i uređenje dvorišnog prostora, odnosno, parka u čemu su učestvovali šumarski inženjer Žika Radičević i stručni nastavnici – biolozi Stanislava Stojić i Radmila Slavković, uključujući i pojedine učenike biološke sekcije i Pokreta gorana. Od 1967. godine, stručnu pomoć na gajenju i razvoju parka pružao je Miodrag – Mićo Ćurčić, šumarski inženjer. Svako drvo ili žbun bio je obeležen sa metalnim tablama i nazivima na srpskom i latinskom jeziku, što je imalo i vaspitni uticaj na učenike i posetioce Guče.

Posle 58. godina velikog entuzijazma svih onih koji su se bavili parkom Osnovne škole u Guči, formirana je jedna prijatna oaza – botanička bašta koja obiluje harmoničnom slikom stilizovanog ukrasnog šiblja, i za ovo podneblje retkog drveća, među kojim je i Pančićeva omorika. Površina sa vešto zasađenim grupacijama žbunastih biljaka i stablima drveća, sa kojima park dobija određenu prostornu dubinu, deluje veoma raskošno. Stiče se utisak da visoka stabla drveća, koja parku daju poseban pečat – šarm, prave optičku ravnotežu u odnosu na školsku zgradu. Ukrasni žbunovi tokom cele godine pružaju parku prelepu strukturu. Izražen je vizuelni efekat prefinjenosti i jednostavnosti.

Pored drveća i žbunastih vrsta u parku i njegovoj blizini, nalaze se i značajna kulturna dobra, Lapidarijum – Muzej nadrgrobnih spomenika i krajputaša Dragačeva, kamene skulpture Bogosava Živkovića i staro gučko groblje iznad škole, što parku povećava značaj i vrednost, pružajući mu dozu monumentalnosti.

– Ovaj park skriva i otkriva, pri čemu ostavlja snažan utisak na posetioce, što je posledica grupisanja četinarskih masiva u prednjem delu, do ulice. On je mesto opuštanja i uživanja, prava inspiracija za posetioce, posebno u danima Dragačevskog sabora trubača u Guči, kada se u njemu izvode zapaženi raznovrsni programski sadržaji. Prelepe cvetne boje daju pozitivnu energiju i raspoloženje, čak i onda kada sunce ne sija. Potok ‘Dupljaj protiče južno i to celom dužinom parka. Ova neponovljiva parkovska površina zahteva visok stepen stalne nege, pa se nadamo da će sa zaštitom parka Osnovne škole u Guči, pored zaštite dobiti i potrebnu brigu nadležnih za njegov dalji održivi razvoj – istakao je Dušan R. Ivanović, predsednik Izvršnog odbora Ekološkog društva „Dragačevo“.

NAKON TERENSKOG RADA, SLEDI IZRADA STRUČNOG ELABORATA

U ekipi stručnih saradnika Zavoda za zaštitu prirode Srbije, koja se bavi istraživanjima u parku Osnovne škole u Guči, nalaze se: Ivana Glušica, dipl. inženjer pejzažne aritekture i rukovodilac projekta zaštite parka Osnovne škole u Guči, i diplomirani biolozi Dobrinka Jokić i Nevena Krstić. Ekipa Zavoda za zaštitu prirode Srbije je tokom najnovijih istraživanja nastavila započete aktivnosti koje, između ostalog, obuhvataju i određivanje vrsta i totalni premer svih stabala drveća u ovoj nestvarnoj i neponovljivoj oazi zelenila.

Na poziv Ekološkog društva Dragačevo, zajedno sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, na teren je izašla i ekipa regionalno nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva u sastavu: Goran Kužić, dipl. inženjer arhitekture i Marija Aleksić Čevrljaković, dipl. arheolog, viši stručni saradnik, koji su tom prilikom istakli da je Muzej nadgrobnih spomenika i krajputaša Dragačeva proglašen za zaštićeno kulturno dobro, dok se staro groblje u Guči nalazi u evidenciji kulturnih dobara. Kada je reč o kamenim skulpturama Bogosava Živkovića, najpoznatijeg samoukog vajara u Srbiji, predloženo je da vrednovanje tih spomenika uradi regionalno nadležni Narodni muzej u Čačku. Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva će sve podatke sa dokumentacijom dostaviti za izradu elaborata – stručne osnove za zaštitu parka Osnovne škole u Guči.

U nastavku terenskog istraživanja, ekipa stručnih saradnika Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Dušan R. Ivanović, predsednik Izvršnog odbora Ekološkog društva Dragačevo razgovarli su sa predstavnicima Opštine Lučani i informisali ih o svim planiranim aktivnostima u okviru ovog projekta. Dogovorena je dalja saradnja u oblasti obezbeđivanja potrebne dokumentacije za izradu elaborata za zaštitu parka u Osnovnoj školi u Guči.

izvor / čačanski glas

Please follow and like us: