Zbeg-crkva Kađenica

Zbeg-crkva Kađenica se nalazi na desnoj obali Zapadne Morave, nedaleko od magistralnog puta Čačak – Užice i brane za hidroelektranu u Ovčar Banji. Ovo skrovito mesto služilo je kao zaklon srpskom narodu odbeglom od Turaka, pre svega ženama i deci. Tokom Prvog srpskog ustanka, 1813. godine, oko stotinu ljudi utočište je pronašlo u ovoj pećini. Turci su ih našli, pa su ulaz u pećinu zatvorili gomilom granja i slame i zapalili. Odbegli žitelji se tada ugušiše od dima i vatre. U znak sećanja na stradanje tih ljudi, narod je ovu pećinu nazvao Kađenica.

Kosti su više od 120 godina ležale u pećini prekrivene prahom i pepelom, sve do 1936. godine, kada su sakupljene i sahranjene u istoj pećini, u dva kamena sarkofaga u oltarskoj apsidi. Pred sam rat, 1940. godine, prosečena je i staza koja vodi do strmog ulaza u pećinu. Ispred nje je postavljen veliki krst koji se vidi izdaleka. Iznad otvora se i danas može videti ogaravljena stena, koja slikovito govori o zločinu koji se ne zaboravlja. Ponovno uređivanje pećine i pristupa do nje izvršeno je 1991. godine.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights