Novi načelnik opštinske uprave Lučani, Srđan Gagović

Veće postavilo načelnika Opštinske uprave, usvojilo devetomesečni budžetski izveštaj i izveštaje o radu regionalnih preduzeća
Na 16. sednici Opštinskog veća opštine Lučani koja je održana danas u Lučanima, na mesto načelnika Opštinske uprave opštine Lučani postavljen je Srđan Gagović, diplomirani pravnik iz Čačka koji se jedini javio na jvni konkurs za ovo mesto. Gagović će ovu dužnost obavljati narednih pet godina, nakon što je prethodnih godinuipo Opštinska uprava bila u statusu vršioca dužnosti načelnika.


Izveštaj o izvršenju budžeta
Veće je na sednici razmatralo je i usvojilo i izveštaj o izvršenju budžeta za period od januara do septembra 2022. godine. U izveštaju je navedeno da je tokom navedenog perioda ostvaren prihod budžeta u iznosu od 653 miliona dinara i to: 425 miliona od poreskih prihoda na zarade i imovinu građana, 187 miliona republičkih transfernih sredstava i 41 milion iz drugih izvora. Transferna sredstva su se slila iz republičkog budžeta za: sufinansiranje predškolskog programa preko 3 miliona, rekonstrukciju i adaptaciju dečijeg vrtića u Guči 26 miliona, sanaciju kotlarnice u Guči 16 miliona, Sabor trubača 7 miliona, energetsku efikasnost 7 miliona, usluge ličnog pratica oko 2 miliona, za označavanje ulica i trgova 5,5 miliona, elektronsko opremanje skupštinske sale 2,6 miliona, izgradnju dečijeg igrališta 7,5 miliona, za sanaciju bazena u Guči 15 miliona, za realizaciju brojnih kulturnih i sportskih programa i sadržaja, obrazovanje, zdravstvo i drugo. U posmatranom periodu, januar – septembar 2022. godine, ostvaren je budžetski suficit u iznosu od 48 miliona dinara.
Rad Opštinske uprave
Na Veću je doneta i odluka o Opštinskoj upravi opštine Lučani sa kadrovskim planom čije donošenje je uslovljeno dodatim nadležnostima Opštinske uprave a što zahteva i promenu strukture zaposlenih. Data je i saglasnost na pravilnik o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih u Opštinskoj upravi a u cilju kvalitetnije operativnosti zaposlenih u lokalnoj upravi.
Većnici su na sednici doneli izmene odluke o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije, koje se odnose na sastav štaba kao i Odluku o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji opštine a koja se odnosi na osposobljena privredna društva i druga pravna lica koja će u vanrednim situacijama biti zadužena za spasavanje građana i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda, tehničko – tehnoloških nesreća i opasnosti na teritoriji naše opštine.
Veće je donelo i odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu. Tako cena kvadratnog metra za građevinsko zemljište u prvoj zoni iznosi 1.359 a za poljoprivredno 499 dinara, dok je u drugoj zoni cena poljoprivrednog zemljišta iznosi 79, u trećok 52 a u četvrtoj zoni 37 din/m2. Prosečna cena stanova po m2 je 48.594 a za poslovne zgrade 55.054 din. Navedene cene su izvedene na osnovu cena ostvarenih u prometu nepokretnosti po zonama u periodu od 1. oktobra 2021. do 30. septembra 2022. godine.
Izveštaji o radu
U nastavku sednice je razmatran i izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za period od januara do septembra tekuće godine. Tokom ovom perioda javno preduzeće je proizvelo i korisnicima vode iz sistema „Rzav“

isporučilo 13.5 miliona metara kubnih vode za piće od čega za „Komunalac“ Lučani 1.3 milions m3. Ukupni prihod JP „Rzav“ Arilje je 227 miliona dinara i za oko pet miliona je manji u odnosu na planiran zbog prvenstveno, povećanih cena energenata i proizvodnje vode. JKP „ Komunalac“ Lučani redovno servisira sve dospele obaveze prema ovom regionalnom preduzeću i u celosti je izmirilo sva prethodna dugovanja.
Većnici su razmatrali i isvojili i devetomesečni izveštaj o radu JKP „Duboko“ Užice u kome se navodi da je tokom ovog perioda od svih isporučilaca primljeno 71,674.00 tona otpada, tretirano 10,283.00 tona, deponovano 66,388.00 tona i selektovano 5,842.00 tone otpada. U odnosu na prošlu godinu, primljeno je oko 90 tona manje komunalnog otpada. Opština Lučani je isporučila ukupno 2,784,50 tona otpada ovom javnom preduzeću. U izveštaju je navedeno da su ukupno ostvareni prihodi JKP „Duboko“ za navedeni period 225 miliona dinara.
Usvojen je i plan rada Turističke organizacije „Dragačevo“ Guča u kome se navedi da su osnovni turistički potencijali opštine Lučani spomenici prirode, kulturna dobra, manifestacije i domaća radinost, seoski, sportski, lovni i ribolovni turizam na čijoj prezentaciji treba neprekidno raditi. Na sednici je izvršena i izmena finansijskog plana Crvenog krsta uslovljena povećanjem cena hrane, goriva i tekućeg održavanja.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights