Biblioteka opštine Lučani u Guči čuva tradiciju Dragačeva

foto / infopress

U toku ove godine objavljeno  je 11 knjiga u izdanju Biblioteke opštine Lučani u Guči. Na ovaj način bogati se zavičajni fond , a čuva se I  tradicija Dragačeva.

Biblioteka opštine Lučani  u Guči funkcioniše  kao samostalna ustanova  od 2009.godine  na osnovu odluke Skupštine . Književni fond je oko 32 000  knjiga, a novi naslovi se prinavljaju otkupom Ministrarstva kulture, kupovinom I darovima autora, ili izdavača.

Pored osnovne delatnosti  rada sa čitaocima, organizuju se i promocije knjiga, radionice, književne večeri, izložbe.

Biblioteka opštine Lučani u Guči stara se o muzeju Goračićke bune u Goričićima. Naime, na ovaj način čuva  se od zaborava  I istorija  ovog mesta.

izvor / infopress

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights