Na 56. Održanoj sednici Opštinskog veća raspravljalo se o 33. tačke dnevnog reda, tako da je na samom početku bilo reči o izveštajima javnih preduzeća.

U okviru tačke koja se odnosi na cene kvadratnog metra nepokretnosti u opštini Arilje a u svrhu utvrđivanja poreza na imovinu za narednu godinu, većnici su se usaglasili da cena ostane nepromenjena.

Broj studenata I učenika koji će primati stipendije od strane lokalne samouprave, veći je u odnosu na prethodnu godinu.

Na samom kraju usledili su mnogobrojni privatni zahtevi I molbe a nakon njih pitanja I predlozi.

Please follow and like us: