Većnici usvojili novi Pravilnik o finansiranju izgradnje putne infrastrukture u opštini Arilje

Na 59. Redovnoj sednici opštinskog veca opštine Arilje, razmatrano je 10 tačaka dnevnog reda a na samom početku razgovaralo se o trećem rebalansu budžeta za tekuću godinu.

Jedna od tačaka  se odnosila I na utvrđivanje kriterijuma za dodelu sredstava Mesnim zajednicama.

Pred kraj godine opština je opredelila sredstva iz budžeta za kupovinu paketića za decu iz socijalno ugroženih porodica.

Na samom kraju razmatrani su privatni zahtevi I molbe kao I pitanja I predlozi.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights