Lučani: Javne konsultacije u vezi sa izradom plana razvoja opštine

Sutra, 27.12.2022. godine od 10.00 do 13.00 časova u Skupštinskoj sali opštine Lučani u Lučanima održaće se javne konsultacije u vezi sa izradom plana razvoja opštine Lučani za period od 2023. do 2030. godine.
Pozivaju se sva zainteresovana lica da se upoznaju sa nacrtom plana razvoja opštine Lučani za period od 2023. do 2030. godine kao i da iznesu svoje predloge usmeno u navedenom terminu ili u pisanoj formi predajom na pisarnici Opštinske uprave Lučani odnosno slanjem na e-mail:opstina.lucani@gmail.com najkasnije do 13 časova dana 28.12.2022. godine.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights