Deda Živan, najstariji Ariljac postao počasni član Udruženja penzionera

Deda Živan iz sela Latvica, najstariji je Ariljac a punih 106 godina koliko ima, kvalifikuje ga za možda i najstarijeg u Srbiji. Za sebe kaže da ima dosta iskustva koje bi i preneo ali nema ko da ga sluša.

Iako je jedan vek već odavno napunio dobro zdravlje ga služi pa svakodnevne aktivnosti redovno obavlja.

Još uvek bistrog uma deda Živan se seća kako se nekad čestitala slava domaćinima.

Uduženje penzionera proglasilo je dedu Živana za počasnog člana, i tom prilikom uklazalo mu čast kakvu zaslužuje.

Budući da je zadatak Udruženja penzionera da se brine o osnovnim potrebama svojih članova, u prethodnoj godini obavili su više akcija kao što je nabavka ogreva, prehrambenih proizvoda, ostvarivanje prava na popust prevoza,  lekarskih pregleda.

Please follow and like us: