Subvencionisana nabavka kotlova/etažnih peći na pelet

Javni konkurs za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih
izvora u opštini Arilje zamenom energenta raspisan je 31.01.2023. godine.
Bliže informacije o visini i nameni sredstava, koji subjekti imaju pravo na podnošenje
zahteva, o uslovima i kriterijumima i neophodnoj dokumentaciji zainteresovani građani mogu
dobiti na sajtu opštine Arilje na linku –
https://arilje.org.rs/index.php/aktuelnosti/vesti/2306-obavetenje-za-graane –
ili na oglasnoj tabli opštine Arilje.
Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 20.02.2023. godine do 15.00 časova na pisarnici
Opštinske uprave opštine Arilje.
Građani se takođe mogu obratiti za dodatna objašnjenja u kancelariju broj 9, u vremenu od
7.00 do 15.00 časova, svakog radnog dana.

Napomena: Nabavku kotlova/etažnih peći na pelet moguće je izvršiti samo kod privrednog
subjekta koji je izabran na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih
subjekata u sprovođenju mere smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora
u opštini Arilje zamenom energenta: Energy net services. Kontakt privrednog subjekta za
potrebe nabavke predračuna: 066/280821.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights