Lučani: Obaveštenje za ponosne ,,3+“ kartice

Opštinska uprava opštine Lučani obaveštava sve majke sa troje i više dece koje su podnele zahtev za izradu ponosne kartice „3+“ i iste koriste, da mogu preuzeti nove kartice za tekuću 2023.godinu, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova u zgradi opštinske uprave ul. JA Br.5, kancelarija br.1. Pozivamo sve majke koje imaju troje i više dece od kojih je bar jedno maloletno, a do sada nisu podnosili zahtev da to i učine u napred navedenoj kancelariji. Lučani, 14.02.2023. godina 12:23 časova.

PONOSNA KARTICA- CENA MINUS ZA 3+

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights