OBAVEŠTENjE UDRUŽENjA PENZIONERA OPŠTINE ARILjE

Udruženje penzionera poziva svoje članove da se, svakog radnog dana od 10 do 14 časova, ukoliko su zainteresovani. prijave za nabavku PELETA u kancelariji Udruženja.

Ponuda, po ovoj ceni, važi do 1. maja 2023.godine.

Cena po toni je fiksna i iznosi 37.000,00 dinara, u cenu je uračunat i prevoz na adresu stanovanja kupca do 5 kilometara. Plaćanje je u 6 mesečnih rata.

Potrebna dokumentacija: zadnji ček od penzije, lična karta na uvid i overena potvrda za žiranta (obrazac potvrde se uzima u Udruženju).

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights