PRVE KOLIČINE MERKANTILNOG KUKURUZA IZ ROBNIH REZERVI STIGLE U DRAGAČEVO

Na osnovu zaključka Vlade Srbije krajem prošle godine, Direkcija za robne rezerve uputila je javni poziv stočarima da podnesu zahtev za dobijanje besplatnog merkantilnog kukuruza kao podršku mlečnom govedarstvu. Pravo na pomoć mogli su ostvariti poljoprivrednici koji na svom gazdinstvu imaju od jedne do pedeset muznih krava. Drugi uslov je bio da su u 2021. godini ostvarili premiju za mleko i da nisu državno poljoprivredno zemljište uzimali na korišćenje. Pomoć koja se dobija je 240 kg merkantilnog kukuruza po jednoj muznoj kravi .

Sa teritorije opštine Lučani pravo na ovaj vid pomoći ostvarila su 183 poljoprivredna gazdinstva, a ukupna količina merkantilnog kukuruza koja stiže na teritoriju opštine Lučani je 250 tona. Kako bi kukuruz stigao do dragačevskih stočara u sve se uključila i lokalna samouprava, koja je organizovala prevoz kukuruza i njegovo džakiranje i za to iz svog budžeta izdvojila 2.400.000,00 dinara. Prve količine su juče stigle u Guču i u organizaciji opštine Lučani i poljoprivredne stručne službe Čačak podeljene proizvođačima. Ostale količine biće podeljene narednih dana.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights