Održana 25. sednica Skupštine opštine Arilje

Na 25. Sednici Skup[tine opštine Arilje, odbornici su razmatrali 25 tačaka dnevnog reda, a ana samom početku usledio je izbor novog člana opštinskog veća a zatim Izveštaji o stepenu uslađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti komunalnih preduzeća.

Na samom kraju tačke su se odnosile na predloge Rešenja o imenovanju Odbora a nakon toga pitanja i predlozi.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights