VEĆE USVOJILO PLAN RAZVOJA OPŠTINE LUČANI

Opštinsko veće je danas održalo svoju 27. sednicu na kojoj je razmatran i usvojen Plan razvoja opštine Lučani za period od sedam narednih godina. U Planu razvoja opštine Lučani za period od 2023. do 2030. godine koji je Veće usvojilo, navedene su strateške orjentacije razvoja u svim oblastima života i rada građana opštine Lučani.

Prema ovom planu, prioritetni ciljevi privrednog razvoja opštine lučani je izgradnja industrijske zone sa kompletnom infrastrukturom, izgradnja industrijskog parka, unapređenje podsticajnog, inovativnog i održivog lokalnog privrednog ambijenta koji podrazumeva uvođenje sistema podsticaja za nove investicije kroz program lokalnog ekonomskog razvoja, aktivne mere zapošljavanja, dualno obrazovanje, razvoj spin – of kompanija i jačanje postojećih privrednih subjekata kroz umrežavanje i povezivanje.

Kao razvojni pravci poljoprivrede i sela u našoj opštini navode se sledeći ciljevi: kontinuirana budžetska podrška sa lokalnog nivoa i unapređenje savetodavne podrške, razvoj seoske infrastrukture na seoskom području, promocija sela kao poželjnog mesta za život, stvaranje ambijenta za udruživanje građana, izrada studije rejonizacije, pedoloških karata, unapređivanje organske proizvodnje, formiranje banke semena, uzgajanje autohtonih biljnih i životinjskih vrsta i zaštita proizvoda sa loklanog geografskog područja, očuvanje starih zanata.

Planom je definisan i razvojni pravac turizma opštine Lučani kroz kreiranje lokalne turističke politike, rast smeštajnih kapaciteta, unapređenje zapuštenih lokaliteta, uvođenje atraktivnih sadržaja, izgradnju turističke infrastrukture, edukaciju lokalnog stanovništva, hotelijera i ugostitenja, povećanje vidljivosti, prepoznavanje i pozicioniranje Lučana kao opštine koja je turistički veoma posećena.

U okviru pravca razvoja infrastrukture u Planu se navode sledeći ciljevi: ravnomeran i ubrzan razvoj saobraćajne infrastrukture na teritoriji opštine, izgradnja saobraćajne mreže u cilju povezivanja sa autoputem E763, koridorom 11, Beograd – Južni Jadran, izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže sa postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda kao i staranje o izvorištima i vodotokovima drugog reda, izrada urbanističkih planova i drugih dokumenata u cilju izgradnje infrastrukture.

Planom su obuhvaćene i mere za ostvarivanje društvenog razvoja: unapređenje dostupnosti primarne zdravstvene zaštite, unapređenje zdravlja stanovnika, unapređenje socijalne zaštite i inkluzije, unapređenje organizacije Dragačevskog sabora trubača i ostalih manifestacija, uređenje arheološkog nalazišta Gradine, razvoj sporta i sportske infrastrukture, razvoj civilnog društva, razvoj dualnog obrazovanja, izgradnja učeničkog doma sa brigom o postojećim objektima obrazovanja, formiranje centra za edukaciju u poljoprivredi.

U okviru unapređenja rada lokalne uprave, planom su definisani ciljevi: unapređenje funkcionalnosti i povećanje dostupnosti kao i proširenje obuhvata usluga koje pruža lokalna samouprava formiranjem, Učeničkog doma, Centra za edukaciju u poljoprivredi, Kancelarije za mlade, Industrijskog parka, Poslovnog inkubatora, Stambene agencije, Doma za dnevni boravak starih lica, Stacionara, boravka za decu sa posebnim potrebama, Agencije za energetsku efikasnost ..

Mere za razvojni pravac ekologije i energetsku efikasnost su unapređivanje uslova za obezbeđenje zdravstveno ispravne vode za piće za sve građane opštine Lučani, održivo upravljanje otpadom i otpadnim vodama, izrada plana podizanja energeske efikasnosti u zgradarstvu na području opštine Lučani.

Opštinsko veće je na današnjoj sednici prihvatilo Plan razvoja opštine Lučani za narednih sedam godina a konačnu odluku o ovom strateškom dokumentu će doneti odbornici Skupštine opštine Lučani, na svojoj narednoj sednici.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights