Bolja prepoznatljivost ariljske maline zahvaljujući projektu Alliance

U cilju sprečavanja prevara u oblasti organske hrane i hrane sa zaštićenim geografskim poreklom, otpočeta je realizacija istraživačkog projekta Allience koji se sprovodi u 12 Evropskih zemalja. Ariljska malina našla se među drugim geografsko prepoznatljivim prehrambenim proizvodima iz različitih zemalja.   

Projekat se sprovodi u saradnji sa partnerima, naučnim institutom i uz podršku lokalne samouprave. 

Realizacija projekta trajaće dve godine nakon čega se očekuje da on doprinese razvoju inovativnih rešenja na nivou savremenih tehnologija kao i da unapredi sistem kontrole kvaliteta ariljske maline.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights