Lučani: Obaveštenje za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Na osnovu člana 14. stav 5. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 400-437/14-40-II od 04.juna 2020. godine, a u vezi sa Ugovorom o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5, zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije, „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru“ d.o.o. i opštine Lučani, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 2 stambene jedinice sa mogućnošću kupovine
OBAVEŠTAVA
Podnosioce prijava na Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 2 stambene jedinice sa mogućnošću kupovine na teritoriji opštine Lučani da će Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova biti objavljena 27.aprila 2023. godine na oglasnoj tabli opštine Lučani, oglasnoj tabli Komesarijata za izbeglice i migracije i na internet prezentaciji opštine Lučani i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights