OZELENjAVANjE VAROŠICE LUČANI

Na poziv koji je raspisalo Ministarstva za ekologiju za nabavku sadnica za ozelenjavanje, aplicirala je i opština Lučani. Izrada projekta kojim se konkurisalo za dobijanje sredstava, bila je poverena šumarskom inženjeru Ivanu Stanosavčeviću, zaposlenom u Javnom preduzeću “Srbijašume“, radna jedinica Požega.
Ministarstvo je opštini Lučani odobrilo 709.000,00dinara, uz učešće naše opštine sa 18.000,00 dinara.
Nabavljene su sadnice: katalpe, sibirskog bresta, kuglastog jasena, kalemljene lipe, japanske trešnje, pitomog kestena, gorskog javora, belog bora, platana.
Pripremni radovi za sadnju počeli su 19. aprila, razvrstavanjem sadnica i obeležavanjem mesta za iskopavanje rupa. Radove su izvršili Čedomir Živanović, predsednik Komisije za uklanjanje stabala ili delova stabala sa javnih površina i Ilija Domanović, predstavnik penzionera.
U četvrtak, 20. aprila, izvršena je podela sadnog materijala na Staroj i Novoj koloniji, kopanje rupa i sadnja sadnica na Novoj koloniji. Radove su vršili zaposleni iz preduzeća „Dragačevo putevi“ sa svojom mehanizacijom, zaposleni iz JKP“Komunalac“ iz Lučana, kao i Čedomir Živanović i Ilija Domanović. Tog dana posađena su 74 stabla, a radovi su nastavljeni u petak i subotu, 21. i 22. aprila, kada je posađeno preostalih 105 sadnica.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights