Obaveštenje o Javnom konkursu za dodelu sredstava opštine Arilje za
programe od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2023. godini

Opština Arilje obaveštava udruženja građana da je Javni konkurs za dodelu
sredstava opštine Arilje za programe od javnog interesa koje realizuju udruženja
u 2023. godini objavljen dana 23.05.2023. godine na zvaničnoj internet
stranici opštine Arilje i na oglasnoj tabli opštine Arilje.
Rok za podnošenje prijave na Javni konkurs je 07.06.2023. godine.
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja koja imaju sedište na
teritoriji opštine Arilje, koja su registrovana najmanje 6 (šest) meseci pre
raspisivanja Javnog konkursa.
Izuzetno, za Programe koji imaju za predmet organizovanje kulturno-turističkih
manifestacija mogu konkurisati Udruženja registrovana na teritoriji Republike
Srbije, registrovana najmanje 6 (šest) meseci pre raspisivanja Javnog konkursa,
ali koja sprovode program na teritoriji opštine Arilje.
Izuzetno, pravo na korišćenje sredstava imaju udruženja u oblasti socijalne
zaštite koja imaju sedište na teritoriji Zlatiborskog okruga, ali koja svoje usluge
pružaju korisnicima iz opštine Arilje.
Sva potrebna dokumentacija i obrasci mogu se preuzeti sa internet stranice
opštine Arilje www.arilje.org.rs ili u Odeljenju za investicije, javne nabavke i
razvojne projekte Opštinske uprave opštine Arilje, u toku trajanja Javnog
konkursa, svakog radnog dana od 08 do 14 časova u zgradi Opštinske uprave
opštine Arilje, Svetog Ahilija 53, 31230 Arilje, kancelarija broj 9.
Dodatne informacije u vezi sa Javnim konkursom možete dobiti pisanim putem
postavljanjem pitanja na pisarnici Opštinske uprave opštine Arilje ili putem e-
mail adrese: arilje@arilje.org.rs
Krajnji rok za postavljanje dodatnih pitanja je 5 dana pre isteka roka za
podnošenje prijava Programa.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights