Održana 27. sednica SO Arilje

Na nedavnoj 27. sednici Skupštine opštine Arilje, koja je nedavno održana, usvojeni su svi predlozi na dnevnom redu. Dnevni red sednice obuhvatao je sledeće teme:

1. Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Arilje za 2022. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora.

2. Godišnji izveštaj o poslovanju JKP Regionalni centar za vodne usluge ‘Skrapež vode’, Požega za 2022. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora.

3. Izveštaj o radu Sportsko-turističkog centra Arilje za 2022. godinu.

4. Predlog rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad, Arilje.

5. Predlog rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad, Arilje.

6. Predlog za pokretanje postupka za izmenu Odluke o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji opštine Arilje.

7. Odbornička pitanja i predlozi.

Dodatno, na sednici je razmatrana i nova tačka dnevnog reda koja se ticala trenutne cene malina.

Skupština opštine Arilje pažljivo je razmotrila sve tačke dnevnog reda i donela relevantne odluke. Ove odluke igraju važnu ulogu u daljem razvoju opštine i ostvarivanju ciljeva u različitim oblastima.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights