Završena procena štete na objektima U Lučanima

Nadležna komisija opštine Lučani završila je procenu ugroženosti objekata koji su pretrpeli štetu od poplava u prethodnom periodu i zapisnike dostavila resornom ministarstvu. Prema rečima načelnika Opštinskog štaba za vanredne situacije, očekuje se verifikacija kategorije ugroženosti domaćinstava, a nakon toga opština će započeti izdavanje rešenja. Šteta na putnoj i drugoj infrastrukturi i dalje se procenjuje, a saniraju se nove posledice od poplava koje su već jednom nadoknađene.

Na području opštine Lučani, celokupna šteta još nije sanirana od nevremena koje je zadesilo ovaj kraj krajem maja, a obilna kiša je ostavila posledice i u junu i početkom jula. Jedan depo posla završila je ovih dana Komisija za procenu ugroženosti objekata, i načelnik Opštinskog štaba za vanredne situacije očekuje da će sledeće sedmice ugrožena domaćinstva dobiti rešenje po osnovu procenjene štete. U poplavama je oštećeno više od 160 kilometara opštinskih i nekategorisanih puteva. Pred JP Dragačevo putevi je veliki posao, ali će se poštovati prioriteti, kaže Vučićević i dodaje da će se najpre sanirati neprohodni pravci gde se nalaze klizišta i odroni. Zbog obilnih padavina, pokrenuto je više od 60 klizišta u čijoj blizini se nalaze kuće u kojima meštani žive. „Kada je reč o klizištima, odnosno većem broju objekata na klizištima, stručno-operativni tim je izašao na teren, sagledao je stanje, međutim, nisu to stručna lica koja mogu dati stručno mišljenje koliko je taj objekat ugrožen na klizištu, već ovih dana očekujemo dolazak geologa koji će dati stručno mišljenje da li je objekat bezbedan ili nije bezbedan za stanovanje“, izjavio je Zoran Vučićević, načelnik OŠ za vanredne situacije opštine Lučani.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights