U lučanskom zaseoku Jovaševići asfaltrian putni pravac dužine od oko jednog kilometra

U Mesnoj zajednici Markovića u zaseoku Jovaševići,opština Lučani, asfaltiran je putni pravac u dužini  od oko jednog kilometra. Vrednost radova je sedam i po miliona dinara.

Meštani Mesne zajednice Markovića, u  zaseoku  Donji Jovaši napominju da je stari put urađen pre četri decenije i da je vremenom došlo do propadanja i nije bilo lako, posebno u  zimskom periodu  da obavljaju svakodnevne aktivnosti. Način finansiranja radova je kao i u prethodnom periodu 3:1, ¾ finansirala je opština, a ¼ su sredstva od meštana.

Ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu je jedan od prioriteta ove lokalne samouprave kako bi se građanima ruralnih područja omogućili kvalitetni uslovi za život i rad. Opština Lučani izdvaja novčana sredstva i u  ostale infrastrukturne radove.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights