Konkurs za dodelu studentske stipendije u opštini Arilje za studentsku 2023/2024. godinu

Opština Arilje dodeljuje stipendiju za studentsku 2023/2024. godinu, studentima
visokoškolskih ustanova, fakulteta i doktorskih akademskih studija čiji je osnivač
Republika Srbija, a koji se finansiraju sa budžeta Republike Srbije i čije je prebivalište na
teritoriji opštine Arilje.

Pravo na stipendiju ostvaruju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač
Republika Srbija, i to:

 • da su studenti najmanje druge godine na nekoj od visokoškolskih ustanova čiji je
  osnivač Republika Srbija;
 • da su studenti sa invaliditetom bez obzira na prosečnu ocenu u prethodnoj
  studentskoj godini;
 • da su studenti romske nacionalne manjine bez obzira na prosečnu ocenu u
  prethodnoj studentskoj godini;
 • stipendije u smislu ove odluke ne mogu se dodeljivati studentima prve godine
  visokoškolskih ustanova, izuzev za studente prve godine koji su u prethodnoj godini
  srednjoškolskog školovanja osvojili jedno od prva tri mesta na Republičkom
  takmičenju organizovanim od strane Ministarstva prosvete;
 • da su studenti studija prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne
  strukovne studije) ili studija drugog stepena (master akademske sudije) i
  doktorskih studija;
 • da su državljani Republike Srbije;
  -da su studenti čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije;
 • da imaju uspeh sa najnižom prosečnom ocenom 8,5 tokom svih godina studija uz
  uslov davanja godine za godinu i ostvarenih najmanje 60 bodova po Evropskom
  sistemu prenosa i akumulacije bodova (u daljem tekstu ESPB) po godini studija;
 • da su studenti IV i V godine studija sa prosečnom ocenom 9,00 tokom svih godina
  studija uz uslov davanja godine za godinom i mogućnosti prenosa jednog ispita iz
  prethodne godine;
 • da istovremeno ne primaju više stipendija iz Opštinskog, gradskog, Republičkog
  budžeta ili iz sredstava drugih pravnih lica koji su korisnici budžeta,
 • da imaju prebivalište na teritoriji opštine Arilje.

Rok za podnošenje prijave je od 17.10.2023. do 31.10.2023. godine. Detalji o načinu podnošenja prijave mogu se pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Arilje.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights