Obaveštenje o Javnom konkursu za dodelu podsticajnih sredstava iz budžeta opštine Arilje za nabavku nove poljoprivredne opreme, mehanizacije i stočnog fonda u 2023. godini

Opština Arilje obaveštava poljoprivrednike da je Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava iz budžeta opštine Arilje za nabavku nove poljoprivredne opreme, mehanizacije i stočnog fonda u 2023. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs) objavljen dana 13.11.2023. godine na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Arilje i na oglasnoj tabli opštine Arilje.

Konkurs je otvoren do utroška planiranih sredstava, a najkasnije do 28. Novembra 2023.godine. Prijave pristigle na adresu Opštinske uprave nakon 28.11.2023. godine neće biti predmet razmatranja.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju nosioci aktivnih poljoprivrednih gazdinstava koji su kupili poljoprivrednu opremu, mehanizaciju i stočni fond od 01.01.2023. godine do datuma trajanja Javnog konkursa.

Zahtev se podnosi predajom u zatvorenoj koverti na pisarnici Opštinske uprave opštine Arilje (Svetog Ahilija 53, 31230 Arilje) ili slanjem poštom na navedenu adresu.

Sva potrebna dokumentacija i obrasci mogu se preuzeti sa internet prezentacije opštine Arilje www.arilje.org.rs ili u Odeljenju za investicije, javne nabavke i razvojne projekte, Opštinske uprave Arilje, u toku trajanja Javnog konkursa, svakog radnog dana od 08 do 14 časova u (zgrada Opštinske uprave opštine Arilje, Svetog Ahilija 53, 31230 Arilje, kancelarija broj 12).

Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem telefona 064/847-9-375.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights