U prethodnoj godini opština Arilje pomogla 8 parova u procesu vantelesne oplodnje

86. sednicu Opštinskog veca otvorilo je usvajanje zapisnika sa prethodne sednice, nakon čega su usledile tačke koje se tiču Izveštaja  za prethodnu godinu, regionalnih Javnih preduzeća  čija je opština Arilje suosnivač.

Na samom kraju usledili su privatni zahtevi I predlozi.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights