Novi pravilnik za trotinete: Moraju da se registruju do juna

foto / pexels-magda-ehlers-2547627.jpg

Od 5. aprila, vlasnici lakih električnih vozila mogu tražiti nalepnicu za registraciju prema objavi u Službenom glasniku. Ova kategorija vozila obuhvata trotinete i bicikle. Prema uredbi, samo vozila sa ovom nalepnicom moći će da učestvuju u saobraćaju, sa rokom do 15. juna.

„Od 15. juna 2024. godine, samo lakih električnih vozila sa nalepnicom u skladu sa ovim pravilnikom smet će biti dozvoljena u saobraćaju na putevima,“ navodi se u Pravilniku.

Detaljno uputstvo o načinu izdavanja, vođenju evidencija, izgledu i postavljanju nalepnice za lakša električna vozila objavljeno je u pravilniku.

Pri zahtevu za izdavanje nalepnice potrebno je navesti lične podatke (ime, prezime, JMBG, datum i mesto rođenja), podatke o prebivalištu (adresa, poštanski broj, telefon, e-mail) i podatke o vozilu (marka, snaga elektromotora, maksimalna brzina, masa vozila).

Uz zahtev se mora priložiti i tehnička dokumentacija vozila iz koje se može izvući relevantna informacija o vozilu.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

izvor / Blic

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights