Započela rekonstrukcija puta u Lučanima

Rekonstrukcija puta na relaciji Kratovska stena – gradsko grobljeu Lučanima započeta je 15. marta ove godine. Dužina puta koja će biti rekonstruisana je 2,8 kilometra a izvođač radova je preduzeće Štrabag Beograd. Vrednost radova je oko 70 miliona dinara.
Izvođači radova trenutno rade na zameni putne podloge na određenim deonicama koje su potpuno uništene. Uskoro će se pristupiti grebanju postojeće asfaltne podloge nakon čega sledi i konačno postavljanje novog asfalta u dva sloja. Rok za završetak rekonstrukcije deonice Kratovska stena – gradsko groblje u Lučanima je kraj maja meseca.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights