OBAVEŠTENjE O JAVNOM UVIDU

Kako se radi o projektu od velikog značaja, pozivamo građane Opštine Arilje da uzmu učešće u izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd – Južni Jadran, deonica Požega–Boljare (granica sa Crnom Gorom) (auto¬-put E-763) i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd – Južni Jadran, deonica Požega–Boljare (granica sa Crnom Gorom) (auto¬put E-763) na životnu sredinu.
JAVNI UVID u Nacrt PPPPN infrastrukturnog koridora Beograd – Južni Jadran, deonica Požega–Boljare (granica sa Crnom Gorom) (auto¬-put E-763) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja PPPPN infrastrukturnog koridora Beograd – Južni Jadran, deonica Požega–Boljare (granica sa Crnom Gorom) (auto¬put E-763) na životnu sredinu moguće je izvršiti u zgradi Uslužnog centra opštine Arilje (prvi sprat), u ulici Svetog Ahilija broj 53, Arilje u periodu od 10. juna do 9. jula 2024. godine, kao i na internet stranicama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture http://www.mgsi.gov.rs i opštine Arilje www.arilje.org.rs.
Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe u toku trajanja javnog uvida u pisanom obliku na pisarnici Opštinske uprave opštine Arilje, zaključno sa 9. julom 2024.godine. Primedbe se mogu dostaviti i direktno Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, Kralja Milutina 10a, 11000 Beograd.
JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u ponedeljak 17. juna 2024. godine sa početkom u 11 časova, u zgradi opštine Arilje, u ul. Svetog Ahilija br. 53, Arilje.
JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana u sredu 31. jula 2024. godine sa početkom u 11 časova u zgradi opštine Arilje, u ul. Svetog Ahilija br. 53, Arilje.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights