Raspored

Laboratorija
Medicina rada
Ginekologija
Opsta medicina – I deo
Opsta medicina – II deo
Pedijatrija
Stomatologija