Institut za voćarstvo: Prezentacije projekta o uzgajanju jagodičastog voća

U Arilju i Požegi će 7. i 9. maja biti održane prezentacije projekta „Unapređenje tehnologije gajenja, konkurentnosti i ekonomičnosti proizvodnje jagodastih vrsta voćaka kao i mogućnost dodavanja vrednosti proizvodu kroz preradu“ čiji je organizator Institut za voćarstvo u Čačku.

Prezentacija u Arilju

Prezentacija projekta „Unapređenje tehnologije gajenja, konkurentnosti i ekonomičnosti proizvodnje jagodastih vrsta voćaka kao i mogućnost dodavanja vrednosti proizvodu kroz preradu“ koji realizuje Institut za voćarstvo Čačak u suorganizaciji sa preduzećem „Drenovac d.o.o.“, a finansira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede Republike Srbije, održaće se 07. maja 2019. godine u prostorijama preduzeća „Drenovac d.o.o.“ u Arilju, sa početkom u 11 sati. Predavanja će biti iz oblasti tehnologije gajenja jagodastih vrsta voćaka, kao i mogućnosti prerade njihovih plodova u cilju poboljšanja nutritivne vrednosti i dobijanja proizvoda sa dodatnom vrednošću.

U okviru edukcije održaće se četiri predavanja:
• Tehnologija gajenja jagode – predavač dr Jelena Tomić
• Tehnologija gajenja ribizle ‒ predavač dr Svetlana M. Paunović
• Značaj i efekat biofertilizacije u tehnologiji gajenja baštenske jagode ‒ predavač dr Marijana Pešaković
• Prerada voća ‒ predavač dr Olga Mitrović

Nakon predavanja biće održana diskusija o značaju gajenja jagode i ribizle, pravilnom zasnivanju zasada i primeni savremenih agro i pomotehničkih mera koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta plodova, a time i konkurentnosi i ekonomičnosti proizvodnje, kao i dodavanja vrednosti proizvodu kroz preradu.
Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju predavanjima.

Prezentacija u Požegi

Prezentacija projekta „Unapređenje tehnologije gajenja, konkurentnosti i ekonomičnosti proizvodnje jagodastih vrsta voćaka kao i mogućnost dodavanja vrednosti proizvodu kroz preradu“ koji realizuje Institut za voćarstvo Čačak u suorganizaciji sa PSSS Užice, Srednjom poljoprivrednom školom sa domom učenika „LJubo Mićić“ i preduzećem „Zaštitnik d.o.o.“, a finansira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede Republike Srbije, održaće se 09. maja 2019. godine u Poljoprivrednoj školi sa domom učenika „LJubo Mićić“ u Požegi, sa početkom u 11 sati. Predavanja će biti iz oblasti tehnologije gajenja i zaštite jagodastih vrsta voćaka, kao i mogućnost prerade njihovih plodova u cilju poboljšanja nutritivne vrednosti i dobijanja proizvoda sa dodatnom vrednošću.

U okviru edukcije održaće se četiri predavanja:
• Tehnologija gajenja maline – predavač dr Aleksandar Leposavić
• Tehnologija gajenja kupine ‒ predavač dr Žaklina Karaklajić-Stajić
• Ishrana jagodastih vrsta voćaka ‒ predavač dr Mira Milinković
• Prerada jagodastog voća u jaka alkoholna pića ‒ predavač dr Branko Popović

Nakon predavanja biće održana diskusija o značaju gajenja maline i kupine, pravilnom zasnivanju zasada i primeni savremenih agro i pomotehničkih mera koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta plodova, a time i konkurentnosi i ekonomičnosti proizvodnje, kao i dodavanja vrednosti proizvodu kroz preradu.
Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju predavanjima.

Izvor Info Press

Please follow and like us: