Skupština opštine Lučani usvojila budžet za narednu godinu

Skupštine opštine Lučani je održala 13.sednica na kojoj su odbornici jednoglasno usvojili predlog odluke o budžetu opštine Lučani za 2020. godinu. Realni prihodi budžeta planirani su u iznosu od 780 miliona a rashodi 759 miliona dinara, pa je predviđen suficit od oko 20 miliona dinara.

Predsednik opštine je upoznao odbornike sa planiranim investicijama u narednoj godini. On je naveo da su budžetom opredeljena sredstva za nastavak isplate po 30 hiljada dinara za svako novorođenče kao i tri miliona dinara za vantelesnu oplodnju za parove bez dece. Budžetom je predviđeno još tri miliona dinara za udruženja i kulturno – umetnička društva. Za komunalnu aktivnost je opredeljeno 44 miliona a za sport trinaest miliona dinara. Iz budžeta će, takođe biti izdvojeno 85 miliona dinara za održavanje puteva, sedam miliona dinara za popravke i 14,5 miliona za javnu rasvetu kao i 36 miliona za razvoj poljoprivrede.
Kada je reč o investicionim ulaganjima, pored velikih ulaganja u putnu infrastrukturu, predsednik Dolović je istakao projekte koji su u toku kao što je projekat kompletne rekonstrukcije srednje škole u Guči. Završen je tender i za završetak sportske hale u Lučanima a rok za završetak radova je devet meseci. I za sledeću godinu planirane su brojne investicije.
Na 13.sednici SO, odbornici su usvojili rešenje o imenovanju Milije Milenkovića za direktora JP „Dragačevo putevi“ na novi četvorogodišnji mandat. Milenković je jedini konkurisao i ispunjava sve konkursom tražene uslove. Na sednici je razmatran i usvojen program rada ovog preduzeća za 2020.godinu, kao i plan i program zimske službe ovog preduzeća za sezonu 2019/2020.godine.
Odbornici su usvojili i programe poslovanja za 2020.godinu, JP „Rzav“ Arilje, JKP „Duboko“ Užice, Biblioteke opštine Lučani. Data je saglasnost na rebalans finansijskog plana Doma zdravlja Lučani za 2019. godinu a usvojen je i izveštaj o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji radarskog centra „Užice“ u toku 2019. godine. Data je saglasnost i na odluku o pristupanju opštine Lučani tradicionalnoj smotri i manifestaciji sporta i fizičke kulture „MOSI“, kao i na predlog rešenja o davanju saglasnosti na planove upravljanja zaštićenih prirodnih dobara u Dragačevu.
Odbornici su na 13.sednici SO usvojili i predlog odluke o boravišnoj taksi koju je korisnik usluge smeštaja obavezan da plaća kada koristi uslugu smeštaja izvan svog mesta prebivališta. Takođe, boravišnu taksu plaćaju i ugostiteljski objekti kao i ugostitelj koji kao fizičko lice pruža uslugu smeštaja u seoskim ili objektima domaće radinosti. Prema odluci, cena boravišne takste je 90 dinara za svaki dan boravka i naplaćuje se istovremeno sa naplatom usluge smeštaja, dok su objekti koji pružaju uslugu smeštaja dužni da plaćaju hiljadu dinara po svakom ležaju na godišnjem nivou.

Please follow and like us: