FDU ,,Revolucija“ u Arilju

U cilju decentralizacije kulture i promovisanja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, u Arilju je održana kulturna akcija pod nazivom Revolucija. Za Fakultet dramskih umetnosti vezuju se mnoge neistine, koje su ovi mladi ljudi, u dva dana kroz različite vrste sadržaja pokušali da otklone. Svi zainteresovani budući studenti imali su priliku da se bliže upoznaju sa tim šta ovaj faklutet zapravo jeste, kroz razgovore tokom trajanja tribina i intereaktivnih sadržaja, da shvate iz iskustva kolega,da  ništa nije nemoguće uz dovoljno truda, rada i talenta u osnovi.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights