Usvojena Strategija socijalne zastite u opštini Arilje

Opština Arilje donela je Strategiju razvoja socijalne zaštite za period koji obuhvata narednih 5 godina. S tim u vezi održana je obuka koja se sprovodi u okviru projekta Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe.

Jedan od najvažnijih projekata koji se direktno odnosi na korisnike socijalnih usluga jeste usluga geronto domaćica.

Cilj čitavog projekta jeste informisanje i povećanje opsega dometa usluge pomoć u kući ali i promovisanje same Strategije socijalne zaštite na teritorji opštine Arilje.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights