Uzgajivači ribe u problemu zbog male potražnje pastrmke

Epidemija korona virusa odložila je proslave na više od godinu dana, zbog čega su mnogi direktno povezani sa veseljima, umanjili poslove ili čak ostali bez istih. Uzgajivači ribe u ariljskom kraju ističu da se pastrmka iako jedna od najkvalitetnijih riba ne konzumira dovoljno.

Iako su reke izuzetno čiste, što bi rekli bogom dane,  ulaganja do kvalitetnog ribnjaka ima dosta kao i papirologije oko same registracije.

Uzgajanjem mlađi ribe ne bavi se svako zbog izuzetno zahtevnih uslova koje treba postići.

Ribarstvo moze biti jedan od ispaltivijih poslova iako to trenutno nije, zbog čega veliki broj uzgajivača odustaje od ovog posla, najviše zbog nesigurnosti prodaje .

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights