ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE ARILJE

  1. Raspisujem izbore za Savete mesnih zajednica opštine Arilje, izuzev Mesne zajednice Grdovići.
  2. Izbori za savete mesnih zajednica održaće se dana 13. juna 2021. godine u vremenu od 07.00 do 17.00 časova.
  3. Izbore za Savete mesnih zajednica sprovodi Izborna komisija za sprovođenje izbora u mesnim zajednicama
  4. Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od 15. 05. 2021. godine.
  5. Izbori za članove saveta mesnih zajednica iz člana 1. ove Odluke sprovešće se u skladu sa odredbama Odluke o mesnim zajednicama («Službeni glasnik opštine Arilje» broj 10/16) i shodnom primenom odredaba Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“ broj 129/07, 34/10-odluka US, 54/11,12/20, 16/20-autentično tumačenje i
    68/20).
  6. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku opštine Arilje», a objaviće se i na oglasnimtablama mesnih zajednica i zvaničnoj internet prezentaciji opštine Arilje.

OPŠTINA ARILjE Skupština opštine –
III broj 013- 3/21, 13. 05. 2021. godine

ARILjE
Predsednik Skupštine opštine, Radiša Stefanović

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights